O nas centrum medyczne Salute

Misja Centrum to szanowanie Praw Pacjenta oraz troska o godność Pacjenta przy zachowaniu najwyższych standardów w procesie leczenia.

Centrum  Medyczne Salute  powstało  w  kwietniu 2007 roku.

Myślą przewodnią utworzenia Centrum była ciężka choroba męża Założycielki - Prezesa, który wymagał stałej opieki rehabilitacyjnej. Mąż Pani Prezes był rehabilitowany w wielu ośrodkach w kraju i poza granicą. Jednak ciągłe zmiany miejsc rehabilitacji, związane z tym podróże, nie wpływały pozytywnie na stan zdrowia chorego. Dlatego zaistniała konieczność stałej  rehabilitacji w domu, która jak się okazało też nie przyniosła oczekiwanych  rezultatów.

Człowiek chory nie mogący funkcjonować samodzielnie "zamknięty" w domu bez kontaktu ze światem w krótkim czasie może  być doprowadzony do  depresji, dlatego zabiegi rehabilitacyjne, jeśli jest tylko taka możliwość powinny być prowadzone poza miejscem całodniowego pobytu. I właśnie wtedy narodził się pomysł na zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego i utworzenie rehabilitacji, nie tylko dla jednego chorego, ale również dla wielu potrzebujących chorych. Tak powstało Centrum Medyczne Salute. Nazwa Salute pochodzi z języka włoskiego „Zdrowie” - taki zamysł miał wówczas mąż Pani Prezes, który z pochodzenia był Włochem.

Centrum Medyczne Salute istnieje od 2007 roku, przez ten czas wypracowaliśmy sobie opinię solidnej i rzetelnej placówki świadczącej usługi medyczne realizowane zarówno w ambulatorium jak i oddziale leczenia jednego dnia.

Salute to przede wszystkim bardzo dobra rehabilitacja wspierana poradnią chirurgii urazowo ortopedyczną.

Dodatkowe poradnie to Ginekologii i Położnictwa, Dermatologii i Wenerologii oraz Medycyny Sportowej.

Misja Centrum Medycznego Salute

Misja Centrum to szanowanie Praw Pacjenta oraz troska o godność Pacjenta przy zachowaniu najwyższych standardów w procesie leczenia.

Naszym marzeniem jest, aby w Centrum Pacjenci czuli się dobrze i odzyskiwali ZDROWIE tak cenne dla każdego.

W Polsce coraz lepiej jest pokonywana bariera osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyjście z domu to element konieczny dobrej rehabilitacji.